DINH ĐỘC LẬP

Dinh Thống Nhất được coi là một biểu tượng văn hóa quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh. Với kiến trúc hàng trăm năm tuổi và giá trị lịch sử phong phú, nó giữ một vị trí đặc biệt trong di sản của quốc gia. Ý nghĩa văn hóa và lịch sử của nó khiến nơi đây trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với cả khách du lịch trong nước và quốc tế muốn tìm hiểu thêm về di sản phong phú của Việt Nam cũng như các sự kiện hình thành nên đất nước.