Liên hệ

Địa chỉ Số 8 đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại (84 -28) 3915.5555 Fax (84-28) 3827.3047 E-mail info@hotelgrandsaigon.com
* Thông tin bắt buộc

Special offers