Lavender

Phòng họp Lavender, diện tích 50m2, đặt ngay tầng 4 của khu Luxury Wing, phù hợp cho những buổi họp nhỏ, buổi đào tạo với sức chứa tối đa 24 khách.

Theater U-shaped room Meeting room Classroom Banquet hall Height Surface
ROOM NAME Theater U-shaped room Meeting room Classroom Banquet hall Height Surface
Lavender 40 - - 20 - - 50

Special offers