Lavender 3

Phòng họp Lavender 3, lầu 3, với diện tích 70m2, sức chứa từ 20 khách đến 50 khách sẽ là nơi phù hợp cho các buổi huấn luyện hay hội thảo công ty.

Theater U-shaped room Meeting room Classroom Banquet hall Height Surface
ROOM NAME Theater U-shaped room Meeting room Classroom Banquet hall Height Surface
Lavender 3 50 25 - 30 50 - 70

Special offers