Lavender 1

Phòng họp Lavender 1, lầu 3, với diện tích 159 m2, sức chứa đến 100 khách sẽ là nơi thích hợp với các hội nghị, hội thảo hay tiệc họp mặt.

Theater U-shaped room Meeting room Classroom Banquet hall Height Surface
ROOM NAME Theater U-shaped room Meeting room Classroom Banquet hall Height Surface
Lavender 1 120 40 - 80 80 - 159

Special offers