Tiệc cưới

MEETING & WEDDING

  • Gói tiệc cưới ưu đãi với nhiều khuyến mãi hấp dẫn
  • Áp dụng cho các tiệc cưới đến  31/12/2020
  • Không áp dụng cho các khuyến mãi khác
  • Điều kiện tùy theo số lượng đặt
  • Hotline: (84-28) 3915 5555 – ext: 43/44
  • Email: info@hotelgrandsaigon.com
  • Liên hệ tư vấn
  • Hotel Grand Saigon E-Brochure               XEM

Special offers