Rendez-vous

Phòng hội nghị Rendez-vous đặt ở lầu 1 của khu cổ với sức chứa lên đến 20 khách.

Theater U-shaped room Meeting room Classroom Banquet hall Height Surface
ROOM NAME Theater U-shaped room Meeting room Classroom Banquet hall Height Surface
Rendez-vous - - 18 - - - 70

Special offers