Lavender 4

 

Phòng họp Lavender 4, lầu 3, với diện tích 60m2, sức chứa từ 20 khách đến 50 khách sẽ là sự lựa chọn thứ hai cho các buổi huấn luyện hay họp mặt công ty. Được bố trí bên cạnh Lavender 3, nơi đây sẽ thích hợp cho hình thức làm việc nhóm khi công ty cần tách thành chia nhóm để thương thảo.

Theater U-shaped room Meeting room Classroom Banquet hall Height Surface
ROOM NAME Theater U-shaped room Meeting room Classroom Banquet hall Height Surface
Lavender 4 40 20 - 25 - - 50

Special offers